درباره شرکت مسیر تجارت پویا

شکی وجود ندارد که یکی از بزرگ‌ترین تاثیرات انقلاب صنعتی چهارم بر اقتصاد و فضای کسب و کار خواهد بود. این اثرات هم در طرف عرضه و هم تقاضا وجود دارد و در نهایت می‌تواند به فروپاشی ساختار قدیمی صنایع و بنگاه‌ها و ایجاد ساختاری جدید منطبق با جهان جدید منجر شود. در مجموع این انقلاب چهار اثر مهم و عمده بر کسب و کار خواهد داشت: انتظارات مصرف‌کنندگان دچار تغییر شده، کیفیت کالاها افزایش می‌یابد. همچنین ساختارهای سازمانی و نوآوری‌های مشترک بین صنایع دچار دگرگونی خواهد شد. مسلماً مرکز این زلزله در دنیای کسب و کار، مصرف‌کننده است. مصرف‌کننده‌ای که به مرکز این جهان تبدیل خواهد شد و همه تلاش‌ها معطوف به برآورده کردن نیازهای وی به بهترین حالت است. تنها چیزی که در این میان ثابت مانده، خط مقدم رویارویی با این انقلاب جدید در اقتصاد و فضای کسب و کار است. همانند انقلاب‌های قبلی و هر تحول اقتصادی دیگر، خط مقدم همچنان مدیران اجرایی و رهبران دنیای کسب و کار هستند که باید تغییر فضا را متوجه شده و خود و تیم‌های اجرایی‌شان را با این تغییرات هماهنگ کرده و به طور مداوم به دنبال نوآوری‌های جدید باشند.

021-33416650, 021-33416670, 0919-1156174, 0939-1156174
شرکت مسیر تجارت پویا

شرکت مسیر تجارت پویا